Skip to content

Marketing strategie

Een aanvalsplan met doelstellingen, doelgroepen, middelen en activiteiten, zodat je vooraf duidelijk hebt waar jij je op moet focussen. Een essentieel onderdeel dat het succces van je onderneming kan bepalen. Een goed product of goede dienst moet ook juist ‘vermarkt’ worden. 

Marketing strategie in het kort

Een marketingstrategie helpt je organisatie om haar doelstellingen te bereiken door gerichte acties te ondernemen, in plaats van geld uit te geven aan willekeurige marketingactiviteiten. Enkele belangrijke factoren in een marketingstrategie zijn:

  • Identificatie van de doelgroep: Wie zijn de mensen waarop de organisatie zich wil richten?
  • Doelstellingen: Wat zijn de specifieke doelstellingen van de organisatie? Bijvoorbeeld meer verkopen, grotere marktbereik of grotere naamsbekendheid.
  • Positiebepaling: Hoe wil de organisatie zich onderscheiden van haar concurrenten?
  • Middelen: Welke middelen zal de organisatie gebruiken om haar doelstellingen te bereiken? Bijvoorbeeld social media, e-mailmarketing, public relations of advertenties.
  • Plan van aanpak: Hoe zal de organisatie haar middelen inzetten om haar doelstellingen te bereiken? Bijvoorbeeld welke campagnes zal de organisatie lanceren, welke boodschap zal zij gebruiken en op welke manier zal zij deze verspreiden.

Psychologie in marketing

Psychologie in online marketing, de kunst om invloed uit te oefenen op hoe je klanten denken, zich voelen en zich gedragen wanneer zij online zijn. Dit kan helpen bij het creëren van effectievere marketingcampagnes en het verhogen van de conversie-ratio’s. Psychologische principes kunnen bijvoorbeeld worden toegepast om:

  • Gevoelens van vertrouwen en loyaliteit te creëren: Mensen zijn geneigd om producten of diensten van merken te kopen waarmee ze een emotionele connectie hebben. Door het gebruik van psychologische principes, zoals sociale bewijs, kan een merk de consument ertoe aanzetten zich meer betrokken te voelen bij het merk.
  • Call-to-action knoppen te optimaliseren: De plaatsing, kleur en taal die wordt gebruikt op een call-to-action knop, kan een grote impact hebben op de conversie-ratio. Bijvoorbeeld het gebruik van urgentie en scarciteit principes kan consumenten aanzetten sneller actie te ondernemen.
  • De gebruikerservaring te verbeteren: Door inzicht te krijgen in hoe consumenten denken en zich gedragen, kun je de navigatie en lay-out van een website op een manier ontwerpen die beter aansluit bij hun gedrag.
  • Personalisatie: Door gebruik te maken van psychologische principes zoals de behoefte aan autonomie, kan een merk een gepersonaliseerde aanbieding doen aan de consument, waardoor deze zich meer gehoord en gezien voelt.
  • Beïnvloeding: Door gebruik te maken van psychologische principes zoals de sociale beïnvloeding, kan een merk een grotere impact hebben op de consumentenbeslissing.

Door gebruik te maken van psychologische principes in online marketing, kan een merk een diepere connectie met de consument creëren en de conversie-ratio verhogen.

marketing psychologie
Back To Top